Źródło zdjęcia: http://cdn.decoist.com/wp-content/uploads/2015/02/Home-office-chalkboard-wall-for-the-beautiful-mind.jpg

Tablica to zbiór elementów tego samego typu. Możemy spróbować to skojarzyć z np. Tablicą Mendelejewa- jest to tablica elementów tego samego typu- pierwiastków. Każdy z pierwiastków ma dokładnie takie same atrybuty (ma taką samą strukturę).

Tablice składają się z n elementów. Dlaczego n? Ponieważ programując nie rozważamy ile czegoś jest i jaką to ma wartości. Skupiamy się przede wszystkim jakie operacje chcemy wykonać na tych wartościach. Używając tablic mamy gwarancję, że każdy element na tej tablicy jest tego samego rodzaju- możemy śmiało przetwarzać każdy z nich w ten sam sposób. Na przykład, jeżeli posiadamy tablicę, która przechowuje dodatnie liczby całkowite to nie ma mowy abyśmy tam znaleźli liczbę ujemną albo liczbę rzeczywistą (tak naprawdę to nie do końca, są tablice, w których jednak można znaleźć elementy różnego typu ale to zagadnienie poruszę innym razem).

Gdy mamy do czynienia z tablicą, posiadamy minimum dwie informacje: jakiego rodzaju rzeczy taka tablica przechowuje oraz ile ich jest. Każdy element w tablicy posiada swój unikalny indeks- pod tym indeksem znajduje się konkretna wartość. Wartości indeksuje się zaczynając od zera czyli pierwszy element w tablicy znajduje się pod indeksem 0. Tablica może być pusta (brak indeksów) ale nie może mieć ujemnej wielkości (indeks nigdy nie może być mniejszy od zera). Można powiedzieć, że ostatni element w tablicy jest pod indeksem n-1.

Dla uproszczenia przyjmijmy, że T jest tablicą z wartościami liczbowymi, których jest pięć. Moglibyśmy to zapisać w następujący sposób:

T = {42, 11, 5, 63, 55}

Aby pobrać wartość pod konkretnym indeksem, możemy się posłużyć np. takim zapisem:

T[i]
(czytamy T od i), gdzie pod i umieścimy numer indeksu, który nas interesuje.

Jeżeli chcemy pobrać pierwszy element z tablicy, piszemy:

T[0]
. W przypadku, gdy chcemy zmienić wartość konkretnego indeksu, posługujemy się:
T[2] = 666
. Po takiej operacji, pod indeksem dwa (czyli trzeci element w tablicy) znajdować się będzie wartość 666. Ostatnia wartość w tablicy jest zawsze w
T[n-1]
.

Powiązane tematy

URL

URL

"W internecie jest wszystko." Do każdego zasobu jest tak samo daleko, wystarczy znać jego adres. Adres zasobu to ścieżka, która prowadzi dokładnie do tej rzeczy. W niej samej zakodowane jest sporo interesujących informacji. Czytaj całość

Aplikacje hybrydowe

Aplikacje hybrydowe

Problem pojawia się, gdy programista zaznajomiony z konkretną platformą staje przed zadaniem napisania "tego samego" na inną platformę. Wtedy jego wiedza może się okazać co najmniej niewystarczająca, a niekiedy nawet może przeszkadzać w poznawaniu nowego. Czytaj całość

Enkapsulacja

Enkapsulacja

Gdy przychodzi potrzeba opakowania warstwy danych w inną warstwę danych, to mamy do czynienia z enkapsulacją, o której słów kilka w poniższym artykule. Czytaj całość


Piotr Poźniak

Piotr Poźniak

Programuję od ponad 15 lat. Prowadzę software house. Angażuję i zachęcam wszystkich do programowania w ramach inicjatywy Programowanie jest łatwe.

Bądź pierwszy, podziel się swoją opinią!

Obrazek przedstawiający nadgryzione ciasteczko